Службова характеристика зразок

Содержание

Характеристика на працівника – поради щодо написання, приклади

Службова характеристика зразок

Golden Staff Training, центр бизнес-обучения | Наталия Макеева

У наш швидкий час важко уявити собі, що були часи, коли характеристика була важливою річчю у житті кожної людини і її зміст міг фатально зміни життя у той, чи інший бік.

У наш технологічний час невпинно зменшується кількість паперів та збільшується різноманітних електронних пристроїв. Алгоритм паперообігу увесь час модернізується, стає менш формалізованим та більш сучасним.

І така важлива колись річ, як характеристика з місця роботи, з часом втрачає свою актуальність.

Зараз важко уявити собі, що були часи, коли характеристика була важливою річчю у житті кожної людини і її зміст міг фатально зміни життя у той, чи інший бік.  

Сучасні рекрутери та HR-фахівці бізнес-закладів зазвичай віддають перевагу телефонній розмові з попереднім керівником претендента на вакантну посаду.  Але періодично навіть у комерційних структурах вимагається й письмова характеристика.

В більшості ж Українських держустанов це важливий в діловодстві документ, що дає можливість заочного уявлення про людину. У будь-якому випадку – позитивний відгук не завадить кому завгодно під час пошуку нової роботи.

А наявність позитивних відгуків Також, не слід забувати, що характеристику з місця роботи в Україні завжди вимагають у суді і її зміст відіграє досить важливу роль при винесенні вироку.

Наприклад, важливу роль відіграє характеристика з місця роботи при розгляді в суді адміністративних справ, таких, як вирішення долі водійського посвідчення, «позбавлення права керування», штрафів та тощо. Також характеристика подається при висуванні на виборні посади, переобранні, атестації і залежно від призначення може бути виробничою, атестаційною, рекомендаційною, нейтральною та ін.

Тож, в залежності від цілей подальшого використання , характеристики поділяються на:

 • внутрішні – використовуються всередині організації (наприклад: при переведенні працівника з одного відділу в інший; при накладенні на працівника дисциплінарних стягнень чи заохочень і т.д.)
 • зовнішні – складаються на прохання самого працівника або сторонніх організацій і пред'являється за місцем вимоги (наприклад: при призові співробітника військкоматом, для подальшого проходження військової служби; при отриманні кредитів; при прийнятті рішень муніципальними або державними органами, щодо працівника, пов'язаними з видачею дозволів, застосуванням різних заходів покарань або нагороджень і т.п.)

У всіх перерахованих випадках характеристика з місця роботи оформляється виходячи із загальних правил. Окремо лише варто виділити той випадок, коли характеристика необхідна працівнику для надання до суду.

Пов'язано це з тим, що у разі притягнення працівника до адміністративної чи кримінальної відповідальності, суд має право запросити у роботодавця відомості, що характеризують особу винного для винесення правильного судового рішення.

У цій ситуації проблема полягає в тому, що у більшості подібних запитів не уточнюється, які саме відомості необхідні суду. Тому, для того, щоб не нашкодити співробітнику, який перебуває під слідством, бажано порадитися з адвокатом або самим працівником.

Якщо говорити про те, що являє собою характеристика з місця роботи – то це як правило документ, що характеризує людину позитивно або негативно, описує характер, ділові якості працівника та його професійні навички.

Готує її зазвичай керівник структурного підрозділу, а підписує керівник установи, чи керівник установи й структурного підрозділу. Характеристика обов`язково засвідчується гербовою чи круглою (що прирівнюється до гербової) печаткою.

Видає характеристику відділ кадрів підприємства або організації.

Треба відзначити той факт, що Українське Трудове Законодавство чітко не регламентує правил написання характеристики. Її стандартний зразок відсутній, але все ж певної форми дотримуватися потрібно. Якщо відноситися до процесу формально, то складання характеристики потрібно починати із написання точних даних, наприклад дати і місця народження.

Безумовно, ці дані потрібні у складанні такого листа-характеристики, але бажано починати з уявлення про те, що ви хочете сказати про людину, про яку пишете. Отже, перше що потрібно знати – чи це будуть добрі слова, чи погані. Потім можливий опис головних рис характеру, професійних здібностей, тощо. По можливості намагайтеся оцінювати співробітника об`єктивно.

Від цього в подальшому може залежати не тільки його, а й ваша професійна репутація

Та повернемося до форми написання. Характеристику необхідно писати на білому папері формату А4 від третьої особи с минулому чи теперішньому часі. Доречно починати з так званої «шапки»: згори вказуєте назву організації, адресу, (вулицю, будинок, квартиру, офіс і контактні дані) та реквізити. Далі детально перерахую по пунктах все те, що можливо враховувати при складанні характеристики:

 1. Назва документа.
 2. Прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку складається характеристика (у родовому відмінку).
 3. Рік народження.
 4. Посада, науковий ступінь, учене звання (якщо є).
 5. Місце роботи, навчання.
 6. Зміст характеристики.
 7. Підпис керівника установи (другим може бути підпис керівника структурного підрозділу чи інших посадових осіб).
 8. Дата укладання характеристики.
 9. Печатка установи.

Сам по собі текст характеристики носить довільний характер, але, якщо перераховувати вичерпно усе, може містити таку інформацію:

 • короткі анкетні дані про особу, на яку вона складається;
 • відомості про трудову чи навчальну діяльність (де, з якого часу працює, на яких посадах);
 • оцінка ділових і моральних якостей працівника. А саме оцінка особистих , ділових і психологічних якостей , рівень працездатності і професійної компетенції, а також інформація про заохочення, нагороди або стягнення.

Наприклад:

 1. особисті якості працівника можуть бути виражені в його взаєминах з трудовим колективом, у рівні загальної культури тощо;
 2. для оцінки професійної компетенції необхідно брати до уваги досвід роботи співробітника, рівень професійних знань, здатність до самоосвіти, знання нормативних і правових актів, загальну ерудицію і т.д.;
 3. ділові якості працівника оцінюються виходячи з його аналітичних здібностей, уміння підтримувати ділові відносини з колегами, вміння планувати роботу, здійснювати керівні функції і контроль за виконанням поставлених робіт та ін.;
 4. при оцінці працездатності працівника враховується його активність при виконанні поставлених завдань, здатність до організації трудового процесу, якість і терміни виконаної роботи, а також поведінка в нестандартних (складних, стресових) ситуаціях, ефективність прийнятих рішень, здатність брати на себе відповідальність за підсумками роботи.
 • висновки про особу, на яку складається характеристика. Цей пункт вказується тільки в зовнішній характеристиці, тому необхідно вказати мету складання документу ( наприклад: “Дана для пред'явлення за місцем вимоги”);

Звичайно ж, не обов`язково вичерпно вказувати усе перераховане вище. Ви можете ігнорувати ті, чи інші пункти в залежності від ступеня поінформованості та ваших побажань. Також, в залежності від призначення характеристики її форма може бути більш, чи менш офіційною. Нижче розглянемо приклад позитивної характеристики:

ТОВ «Бульбашка»

м. Київ, вул. Маленька, буд. 15, оф. 2

Р/р 26 009 003 012 656

Банк ПАТ “Укрсоцбанк”

МФО 300023

ЄДРПОУ   2967352731

тел.: (044) 333-33-33

Характеристика

Голохвастого Федора Петровича,

менеджера з продажу ТОВ «Бульбашка»,

1985 року народження

Голохвастий Федір Петрович працює в ТОВ «Бульбашка» на посаді менеджер з продажу починаючи з 01.01.2010 року. За період перебування на посаді, Федір Петрович зарекомендував себе позитивно, як гарний фахівець, а також творча і креативна людина. Серед особистих якостей окремо треба відзначити постійне прагнення до розвитку та самовдосконалення.

За характером спокійний та врівноважений Федір Петрович швидко вписується в колектив і добре знаходить спільну мову з клієнтами. На протязі усього періоду роботи жодної скарги від клієнтів на нього не надійшло, тільки позитивні відгуки.

Можна відзначити те, що поєднання досвіду роботи з комунікативними здібностями цього працівника принесли хороший результат нашій компанії. В колективі користується повагою та авторитетом. У порушенні техніки безпеки помічений не був.

Отримав такі нагороди та відзнаки ____________________ за сумлінну працю.

Характеристика видана для пред'явлення: ____________________________

Директор  (підпис)/розшифрування підпису

Керівник відділу/ розшифрування підпису

Дата, печатка

У цілому, можна констатувати те, що чим більш щирим і невимушеним буде Ваш контекст, тим більше у пригоді характеристика стане своєму власнику.

Взагалі, з прикладу нашої агенції можу сказати, що людина з позитивними характеристиками з декількох місць роботи визиває більшу довіру, як у рекрутерів, так і у представників майбутніх роботодавців.

Тож не нехтуйте своїми можливостями і намагайтеся брати позитивну характеристику у свого керівника при звільненні з роботи. Це у любому випадку не завадить J

Сподіваюся, що набагато рідше, але інколи доводиться писати й негативні відгуки про своїх колег. Таку інформацію теж потрібно вміти подати. Як і в попередньому випадку оформлення залишається таке ж, але замість позитиву – трохи негативу. У цьому випадку характеристика буде виглядати приблизно таким чином:

ТОВ «Бульбашка»

м. Київ, вул. Маленька, буд. 15, оф. 2

Р/р      26 009 003 012 656

Банк ПАТ “Укрсоцбанк”

МФО 300023

ЄДРПОУ        2967352731

тел.: (044) 333-33-33

Характеристика

Голохвастого Федора Петровича,

менеджера з продажу ТОВ «Бульбашка»,

1985 року народження

Голохвастий Федір Петрович працює в ТОВ «Бульбашка» на посаді менеджер з продажу починаючи з 01.01.2010 року. За час роботи проявив себе у цілому терпимо, але запам`яталося більше негативних вчинків.

Зокрема протягом усього періоду роботи Федір Петрович порушував корпоративні правила компанії постійні запізнюючись на роботу на півгодини, на годину, тощо.

  При цьому жодного разу ці запізнення не були обґрунтованими і їм не була надана поважна причина.  

Хочу відзначити той факт, що За 5-ть років роботи Федора Петровича у нашій компанії йому двічі було винесено догану за порушення трудової дисципліни. Одного разу ним, навіть, була вчинена бійка на робочому місці.

Ми вже декілька разів думали про те, щоб звільнити цього співробітника, але на жаль, не були в змозі знайти йому гідну заміну.

Бо попри усі погані якості, Федір Петрович непоганий фахівець і майже завжди виконував намічені фінансові нормативи.

Характеристика видана для пред'явлення: ____________________________

Директор  (підпис)/розшифрування підпису

Керівник відділу/ розшифрування підпису

Дата, печатка 

Сподіваюсь, що Ви отримали уявлення як же правильно написати характеристику на працівника і при нагоді самостійно зможете зробити це без зайвого клопоту. Тож наприкінці додам декілька словосполучень, які стати в нагоді написання доброї характеристики для співробітника:

 1. Фахівець своєї справи;
 2. Прагнення до самовдосконалення;
 3. Співробітника має чималі організаторські здібності;
 4. Легко виконує будь-яке завдання;
 5. Доброзичливий та комунікабельний;
 6. Користується повагою в колективі;
 7. Знайде вихід із будь-якої ситуації;
 8. Проявляє ініціативу;
 9. Не зупиняється перед труднощами, наполегливо вирішує посталі питання;
 10. Кваліфікований менеджер.

Источник: https://www.trn.ua/articles/7536/

Образцы положительных характеристик с места работы

Службова характеристика зразок

Характеристика – один из обязательных документов, который составляется, на работника в различных случаях. Как правило, положительная характеристика с места работы оказывает благотворное влияние на процесс продвижения по службе.

Зачем составляется характеристика на работника

Документ, в котором всесторонне отражаются достоинства, хорошие деловые качества и навыки сотрудника, раскрываются его потенциальные возможности на возможном новом месте работы, составляется как для внутреннего пользования, так и для предоставления в адрес сторонних организаций.

Это могут быть самые разные случаи:

 • переход на новое место работы;
 • формирование пакета документов для поступления на учёбу;
 • представление к награде.

В большинстве случаев без составления характеристики не обходится.

Если руководство планирует продвинуть сотрудника по службе, наградить грамотой или дипломом за образцовое выполнение должностных обязанностей, выплатить денежное вознаграждение.

Нередко учреждения банка в закрытом режиме требуют от руководства предприятия характеристику на сотрудника, подавшего заявку на получение кредита или рассрочки.

Таким образом, составив положительную характеристику на работника, руководство предприятия (организации, учреждения) показывает, насколько он хорош, выполняя должностные обязанности на своём рабочем месте. Формируя всесторонний портрет работника, руководство предприятия, таким образом, принимает на себя часть ответственности за его дальнейшую профессиональную деятельность.

В общем случае характеристики можно разделить на три отдельные категории:

 1. Для внутреннего пользования.
 2. Для предоставления в сторонние организации.
 3. Для предоставления в государственные органы.

Не всегда положительный образ сотрудника следует представлять в документах одинаково.

Если целью является перевод сотрудника на более высокую должность, следует указать, что он имеет отличные профессиональные качества, навыки работы на должности.

Для выдвижения работника на должность руководителя отдельного проекта главными в характеристике становятся его креативные качества, умение руководить командой сотрудников, генерировать и отстаивать интересные идеи.

Главным условием составления характеристики является её написание от 3-го лица.

Наличие в тексте отвлечённых комментариев по конкретным случаям из практики, а также личных суждений и оценок относительно фигуранта характеристики недопустимо. Текст должен быть сухим и строгим.

Таким образом, задача сотрудника, занимающегося составлением характеристики – беспристрастное изложение фактов о деятельности сотрудника.

Порядок составления положительной характеристики

Текст характеристики составляется на фирменном бланке или обычной писчей бумаге формата А4. Основанием для составления документа является письменный запрос от сторонней организации или решение руководителя предприятия. В соответствии с требованиями ст.

62 ТК РФ на этот процесс руководству предприятия (организации, учреждения) отводится три рабочих дня. Руководитель обязан выдать работнику характеристику, даже если он уже уволен. Судебная практика по данному вопросу – решение Мосгорсуда от 08.09.

2011 по делу № 33-28750.

На листе необходимо указать дату составления, реквизиты адресата характеристики (фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность, подразделение).

Далее по правилам, указанным в предыдущем разделе составляется характеристика с указанием положительных качеств сотрудника. В заключительном блоке следует указать аналогичные реквизиты составителя характеристики.

Если она предназначена для выдачи в стороннюю организацию, необходимо указать её название.

Скачать образец бланка для характеристики с места работы

Документ визируется подписями руководителя предприятия (организации, учреждения) и непосредственного составителя, заверяется печатью.

Варианты написания положительной характеристики

Несколько различных текстов свидетельствуют о том, что для каждого отдельного случая есть нюансы в порядке их подготовки.

Образец для суда

Судьи, занимающиеся рассмотрением гражданских и уголовных дел в отношении физических лиц, запрашивают с места работы ответчиков различные данные о них, в том числе характеристики. Положительно охарактеризованный гражданин, проходящий по делу обвиняемым, может получить смягчающее обстоятельство.

Для работодателя важно уяснить, что выданная им характеристика приобщается к уголовному делу в качестве свидетельских показаний. Соответственно, данные, указанные в характеристике должны быть максимально приближены к фактическому положению дел.

Скачать образец характеристики для суда

Помните! Очень важно подчеркнуть, что руководство предприятия полностью осознаёт цель составления документа. Для этого в конце письменного текста следует указать, что характеристика составлена для предоставления в суд.

Образец в полицию

Часто характеристику на работника предприятия (организации, учреждения) запрашивают намного раньше – на стадии уголовного или административного производства, или в случае розыска физического лица для привлечения в качестве свидетеля или обвиняемого. В этом случае местом предоставления документа является отделение полиции.

Поводом для подачи заявки на характеристику может стать, кроме уголовного дела, трудоустройство бывшего сотрудника полиции в другой орган Министерства внутренних дел.

В этом случае кадровая служба регионального управления запрашивает по предыдущему месту работы сотрудника детальную информацию о том, чем он отличился за время прохождения службы.

Как и в общем случае, на руководство органа, выдавшего характеристику, ложится вся полнота ответственности за предоставление реальной информации о человеке.

Скачать образец характеристики для полиции

Запрос инстанции МВД о предоставлении данных на физическое лицо, как правило, содержит те вопросы, на которые необходимо ответить. Это облегчает процесс написания характеристики. При отсутствии таких вопросов документ составляется по стандартному шаблону на листе формата А4, и включает:

 1. личные данные;
 2. профессиональные качества;
 3. отношения с коллегами по работе;
 4. трудовые достижения;
 5. награды и поощрения;
 6. продвижение по службе.

Полная информация об этом содержится в карточках унифицированного учёта Т-2 и Т-11, утверждённых приказом Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. №1.

Образец для юриста

В данном случае речь идёт о документе, с помощью которого можно подтвердить квалификацию и положительные качества сотрудника, занимающего должность юрисконсульта.

Скачать образец характеристики юриста

Целью составления характеристики является подтверждение профессиональных качеств и ценности работника, занимающего должность юрисконсульта или адвоката.

В данном случае совершенно лишним будет указание в документе такого качества как доброта.

Более уместным будет упомянуть высокую стрессоустойчивость, ровные отношения с коллегами по службе и клиентами.

Образец при повышении по службе

В крупной компании или органе государственного (муниципального) управления сотрудник может довольно быстро продвигаться по служебной лестнице, каждый раз занимая более ответственные посты.

В личное дело, которое ведётся в управлении кадров, подшиваются все положительные характеристики, которые выдают ему руководители подразделений. Кроме того, документ хранится в кадровом резерве, и при проведении конкурса на замещение вакантной руководящей должности играет важную роль в судьбе работника.

Образец для аттестации

В органах государственной службы периодически проводятся аттестации сотрудников. Их целью является подтверждение квалификации. Основанием для проведения аттестации является локальный нормативный акт – Положение. Аттестационная комиссия рассматривает пакет документов, в состав которого обязательно должна входить характеристика.

Документ должен содержать следующую информацию об аттестуемом сотруднике:

 1. квалификация;
 2. занимаемая должность;
 3. стаж;
 4. оценка результатов работы в межаттестационный период;
 5. данные о поощрениях.

Образец для награждения государственной наградой

Наиболее подробная положительная характеристика составляется по случаю представления работника к награждению государственной наградой – орденом или медалью. Помимо всех вышеозначенных разделов в документ необходимо включить подробное описание того, за что сотрудник номинируется на получение награды.

Источник: https://alaws.ru/polozhitelnaya-harakteristika-s-mesta-raboty/

Характеристика на працівника з місця роботи: зразок, особливості написання і приклади складання

Службова характеристика зразок

За своє життя людина стикається з різнимиситуаціями оцінки.

Найчастіше всебічному вивченню підлягає його особистість у випадках прийняття на роботу, звільнення, переведення, вступу до навчальних закладів та інше.

У таких випадках складається характеристика – опис ділових і особистісних якостей людини. Як правильно складається характеристика з місця роботи? Зразки та приклади таких документів – у статті.

Структурні елементи характеристики

Для того щоб було загальне уявлення про те,як складається характеристика на працівника з місця роботи, зразок її повинен лежати на столі кожного представника відділу кадрів або керівника. Основними даними, які описує характеристика з роботи, є:

 • робочі успіхи, професійні знання і навички, заохочення або стягнення;
 • соціальні характеристики людини;
 • ділові і моральні якості працівника.

В цілому можна використовувати загальну структуру, якій повинна відповідати характеристика на працівника з місця роботи. Зразок (або схема) виглядає наступним чином:

 • назва організації, дата складання, вихідний номер документа (якщо характеристика складається не на фірмовому бланку);
 • П.І.Б. працівника, дата народження, посада;
 • освіту і етапи професійної діяльності співробітника;
 • всілякі нагороди, покарання;
 • кваліфікованість, відповідність посаді;
 • особистісні якості працівника;
 • мета або напрямок, куди готується характеристика;
 • підпис відповідальної за складання характеристики особи і керівника, кругла печатка.

Потрібно пам'ятати, що існує кількапотенційних структур, якими можуть бути запитані характеристики з місця роботи. Форми, зразки такого документа краще підготувати в декількох варіантах, в залежності від передбачуваного запиту – для правоохоронних органів, для навчального закладу, для банківських структур, для звільнення і т. Д.

Рівень кваліфікації працівника

Про кваліфікованості службовця, оцінці його професійної придатності в характеризує документі потрібно описати:

 • всі рівні освіти (із зазначенням спеціальності та періоду навчання);
 • підвищення кваліфікації;
 • самоосвіта, участь в тренінгах, навчальних програмах;
 • публікації і участь в наукових конференціях;
 • просування по службі та функціональні обов'язки;
 • впровадження нового на робочому місці.

Ділові якості

Ділові якості – це характеристики особистості,які допомагають успішно справлятися з трудовою діяльністю. Їх також потрібно враховувати, коли складається характеристика на працівника з місця роботи. Зразок документа може включати такі пункти:

 • відповідальність;
 • пунктуальність;
 • ініціативність;
 • зацікавленість;
 • орієнтація на результат;
 • цілеспрямованість;
 • готовність йти на ризик;
 • прагнення до вдосконалення своїх навичок;
 • організаторські здібності;
 • рівень самоорганізації;
 • мотивація.

Соціальні дані про співробітника

Соціальні відомості – це дані, якібезпосередньо не пов'язані з робочим процесом, але так чи інакше можуть впливати на виконання трудових функцій людиною. Наприклад, наявність дітей у жінки може впливати на її періодичне відсутність через їх хвороб, на довжину відпустки або соціальні виплати. Залежно від мети такі дані часто входять в складання характеристики з місця роботи.

Зразок в таких випадках повинен включати дані проможливої ​​інвалідності працівника і пов'язаних з цим протипоказання, сімейний статус і наявність неповнолітніх дітей, наявності непрацездатних близьких родичів і опіки над ними, матеріальному становищі і наявності додаткових місць роботи і т. д.

Психологічні характеристики працівника

У зразок і приклад написання характеристики змісця роботи можна включити індивідуально-психологічні дані про співробітника. Це дозволить скласти більш повне уявлення про людину. До таких даних належать:

 • ціннісні орієнтації та моральні якості;
 • лідерські задатки;
 • особливості мислення;
 • нервово-психічна регуляція (врівноваженість, стійкість до зовнішніх подразників, витримка або стресостійкість);
 • характер спілкування з людьми (комунікабельність, тактовність, доброзичливість, вміння працювати в команді);
 • спосіб дії в конфліктних ситуаціях.

Характеристика з місця роботи: приклади і зразок

Далі представлений зразок характеристики, в якому вказані можливі варіанти, приклади для створення реального документа.

характеристикаінженера технічного відділуПетрова Петра Петровича

Петров Петро Петрович, 1983 року народження,працює в технічному відділі (назва організації) на посаді інженера з 2005 року. До цього стояв на обліку в Центрі зайнятості і отримував соціальну допомогу по безробіттю (працював в іншій організації / був студентом).

Освіта – вища (середня, середняспеціальне, середня технічна), в 2005 році закінчив (назва навчального закладу). За час роботи Петро Петрович зарекомендував себе як ініціативний, відповідальний (безініціативний / безвідповідальний / незацікавлений) співробітник.

На нього були покладені обов'язки по обслуговуванню технічних засобів підприємства, ведення інтернет-сайту і відповідної документації.

Зі своїми обов'язки Петров Петро справлявся з ентузіазмом і повною мірою (не справлявся на належному рівні / виконував посередньо / виконував повною мірою, але безініціативно).

Завдяки аналітичному складу розуму і бажанням розвиватися (через неуважність / пасивності / ліні / прогалин в знаннях / небажання розвивати свої професійні навички) він поставлений в резерв на підвищення в посаді керівника технічного відділу (буде знижений на посаді).

Петров Петро відрізняється дисциплінованістю,вихованістю і тактом (невиконанням правил трудової дисципліни, за що отримав сувору догану із занесенням в особисту справу / відсутністю такту в спілкуванні / грубістю / хамством). Зі співробітниками легко знаходить спільну мову, вміє працювати в команді, має лідерський потенціал (замкнутий / мовчазний / воліє працювати на самоті).

Петро Петрович одружений, виховує сина (НЕодружений / розлучений, дітей не має / виплачує аліменти / ухиляється від виплат). Протипоказань до якого-небудь виду діяльності не має (має протипоказання до … / має інвалідність).

Характеристика складена за місцем вимоги.

Дата

підписи

Приклад характеристики на медичного працівника

Особливе місце займає характеристика з місця роботи медичного працівника. Зразок документа може включати пункти, відведені для відгуків про діяльність медика від його пацієнтів.

характеристикамедичної сестридержавної поліклініки № 1 м.КиєваПетрової Лариси Іванівни

Петрова Лариса Іванівна, 1991 року народження,є співробітником поліклініки з 2013 року. Посада медичної сестри терапевтичного відділення отримала після успішного проходження практики. До цього була студенткою Київського міського медичного коледжу, закінчила який в 2013 році.

За час роботи Лариса Іванівна проявила себе яквідповідальний, ініціативний співробітник з розвиненими практичними навичками і теоретичну підготовку.

В її обов'язки входить медичний догляд за пацієнтами, спостереження за станом їх здоров'я, дотримання санітарного режимувідділення, отримання та облік лікарських засобів.

Свої обов'язки Лариса Іванівна виконує якісно і педантично. Не допускає помилок в роботі, завжди виконує вказівки лікарів.

У спілкуванні з пацієнтами Петрова Лариса Іванівнатактовна і обходительна. Особливо легко знаходить спільну мову з дітьми, вміє заспокоїти і підбадьорити пацієнта. Серед колег користується авторитетом, має лідерські якості. У зв'язку з цим головним лікарем поліклініки (П.І.Б.) було прийнято рішення підвищити Ларису Іванівну до посади старшої медичної сестри терапевтичного відділення.

Характеристика підготовлена ​​за місцем вимоги.

Дата

підписи

Характеристика на працівника з місця роботи: зразок для педагога

Для характеристики працівника сфери освіти потрібно мати зразок, в якому представлені особливості педагогічної діяльності.

Такий зразок, крім стандартних даних, повинен вказувати на такі факти:

 • виховний вплив педагога на підростаюче покоління, застосування інноваційних методів в роботі;
 • навчальні успіхи підлеглих йому учнів, які показують ефективність роботи вчителя;
 • психологічні характеристики людини, які впливають на розвиток його учнів;
 • вміння знаходити контакт з батьками, переконувати;
 • наявність виражених організаторських здібностей, творчий підхід до роботи;
 • позакласна діяльність;
 • вміння працювати з документацією;
 • передача педагогічного досвіду;
 • власний приклад підростаючому поколінню.

Ці дані допоможуть зрозуміти, наскільки педагог гуманний по відношенню до дітей, сучасний у своїй навчальної діяльності і може йому бути довірено керівництво навчально-виховним процесом в цілому.

>

Як пишеться характеристика на працівника

Як скласти характеристику на співробітника?

Характеристика на дитину в ДНЗ від

Доповідна записка (зразок) про порушення

Складання інформаційного листа та його

Характеристика на вихованця дитячого

Зразок заповнення конверта. Основні правила

Доповідна записка – складаємо згідно

Чи можливо звільнення без відпрацювання?

Источник: https://uk.hoboetc.com/zakon/33370-harakteristika-na-rabotnika-s-mesta-raboty-obrazec-osobennosti-napisaniya-i-primery-sostavleniya.html

Характеристика с места работы в 2020 году, правила оформления – Институт Профессионального Кадровика

Службова характеристика зразок
12 января

22508

#CNT# data-template-html-inactive=В избранное #CNT#>

Характеристика с места работы — это документальный портрет работника, в котором работодатель дает оценку его деловым или личностным качествам.

Обновленный курс для руководителя службы кадров поможет вам выстроить эффективную работу с персоналом и руководством организации.

Сегодня запрос характеристики с прежнего места работы снова обретает актуальность. Работодатели не хотят принимать на работу кота в мешке. Письменная характеристика на сотрудника с места работы может требоваться не только при поступлении на новую работу. Ее требуют:

 • банки при оформлении кредита;
 • суды;
 • органы опеки при усыновлении или оформлении опекунства;
 • образовательные учреждения.

Документ, характеризующий работника, может быть выдан как по требованию самого сотрудника, так и по внешнему запросу от сторонних организаций.

Важно!В соответствии со ст. 62 ТК РФ документ предоставляется не позднее трех дней с момента письменного запроса. Это касается и тех работников, с кем трудовые отношения продолжаются, и тех, с кем они окончены.

Характеристика с места работы может быть оформлена не только по внешнему запросу. Ее могут запросить и внутри предприятия — при переводе работника на другую должность, например, вышестоящую. Также положительная характеристика с места работы от непосредственного руководителя сотрудника может потребоваться для определения кандидатуры:

 • на награждение/премирование;
 • для выполнения ответственного поручения;
 • в кадровый резерв;
 • для аттестации.

Характеристики требуются и при расследовании служебных происшествий, при разрешении конфликтных ситуаций и многих других.

СоветПисать ее могут как специалист службы кадров, так и непосредственный руководитель — тот, кто лучше знает сотрудника.

Нормативно утвержденных требований по правилам написания, шаблонов характеристик с места работы или образцов нет. Однако, существуют общие требования к подобным официальным бумагам.

Если документ готовят по внешнему запросу, он должен быть напечатан на официальном бланке организации.

Не надо путать характеристику с места работы и биографию — характеристика содержит сведения из трудовой деятельности на данном предприятии, достижения, навыки, полученные знания и проявленные личные качества.

Условно бланк характеристики с места работы можно поделить на три части: первая и третья — оформление, вторая — основная, содержащая собственно требуемые сведения о работнике.

Обычно данные о работнике указываются в следующем порядке:

 1. Краткая анкета: когда принят, стаж работы, специальность.
 2. Трудовая деятельность. Здесь обычно конкретизируют деятельность сотрудника, указывают его достижения или наоборот.
 3. Личные качества. Описывают только то, что имеет прямое отношение к уровню профессионализма.

В заключении указывают, что характеристика выдана для предоставления по месту требования, документ заверяется подписью руководителя и печатью организации.

С учетом требований закона о персональных данных содержание характеристики может представлять трудность для кадровика или руководителя. Какие сведения можно указывать, чтобы не попасть под обвинение в избыточности — п.5 ст. 5 №ФЗ -152?

Важно!Указывайте только то, что требуется в запросе, не нужно указаний на семейное положение, количество детей и другую информацию личного характера — никакого отношения к работе эти сведения не имеют.

Если все-таки запрос содержит такую информацию, ваши действия:

1. Оценить правомерность запроса.

2. Если персональные данные запрашиваются в рамках закона, согласие на обработку не требуется.

3. В остальных случаях необходимо ознакомить работника с запросом и получить от него согласие на обработку и передачу его персональных данных.

ПримерОбластной ЗАГС в рамках программы «Семья» просит предоставить от работодателя данные о работниках, имеющих более трех детей и их характеристики для участия в конкурсе.

Основное требование к характеристике с места работы — объективность. В плохой характеристике с места работы указывают не только достоинства работника, но и его непрофессиональное отношение к делу или отрицательные личные качества, мешающие работе, вносящие напряженность в отношения в коллективе.

Важно!Обязанности согласовывать текст документа с работником у работодателя нет.

Если работник считает, что в отрицательной характеристике с места работы неправдиво отражены его деловые и личностные качества, он может подать письменную претензию работодателю, указав на факты, которые, по его мнению, недостоверны или предвзяты. Также он вправе оспорить документ в судебном порядке.

Узнайте современные методики оценки персонала, научитесь разрабатывать оценочные мероприятия после прохождения нашего курса и вы всегда сможете правильно оценить компетентность любого работника.

Скачать пустой бланк характеристики

Скачать образец характеристики с места работы

Скачать характеристику для взыскания

 

Источник: https://profkadrovik.ru/articles/working-conditions/kharakteristika-s-mesta-raboty-primery-obraztsy/

Службова характеристика – Зразок

Службова характеристика зразок

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

курсанта 4-го курсу (повна назва закладу),

рядового міліції Яремчука Івана Яковича 

1984 року народження, українця, освіта середня, в академії навчається з 25.07.2002

Рядовий міліції Яремчук І.Я. на навчання до академії направлений УМВС України у Київській області з числа цивільних осіб у 2002 році. 

За час навчання зарекомендував себе з позитивного боку як здібний, дисциплінований, старанний, наполегливий курсант. Безпідставних пропусків і запізнень на заняття без поважної причини не допускає. Навчається переважно на «відмінно» та «добре». До разових доручень ставиться з відповідальністю, виконує їх якісно, добросовісно, своєчасно.

Бере активну участь у громадському житті курсу та інституту. Працює над підвищенням професійного та наукового рівня, є учасником наукових конференцій. Має добре розвинені комунікативні та організаторські здібності, цілеспрямованість і працелюбність, оптимізм і стійкість у життєво-службових умовах.

Багато читає, вільно володіє англійською мовою.

Курсант Яремчук накази та статути ОВС знає та їх дотримується. На критику з боку керівництва реагує позитивно, вчасно усуває недоліки

За складом характеру скромний, стриманий, урівноважений, ввічливий, спокійний. Має авторитет серед викладачів та товаришів, проявляє високу культуру у спілкуванні, вміє переконати та відстояти свою точку зору.

Фізично підготовлений добре. Займається спортом. Має охайний зовнішній вигляд. Добре володіє вогнепальною зброєю та спеціальними засобами захисту, на практичних заняттях показує відмінні результати.

З урахуванням ділових і моральних якостей характеристика курсанта Яремчука подається до присвоєння спеціального звання «сержант міліції». 

Начальник 4-го курсу Інституту

підготовки кадрів кримінальної міліції КНУВС

полковник міліції        (підпис)             В.М. Басов

(печатка)

“__”_____ 2020 р.

 З нашими реально виграними судовими справами (з відсканованими рішеннями суду), ви можете ознайомитись за посиланням: Виграні справи

Примітка до Службової Характеристики:

Характеристика – документ, в якому сформульована громадська думка про особу як члена колективу, дається оцінка ділових та моральних якостей працівника за підписами представників установи, закладу тощо. 

Характеристика, оформлена належним чином, вважається офіційним документом. її видає адміністрація установи, навчального закладу на вимогу працівника, слухача, курсанта. Пишуть чи друкують її у двох примірниках, один з яких видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.

Характеристики подаються при вступі до навчального закладу, при атестаціях, представленні до нагороди, до чергового військового звання, після проходження практики курсантами і слухачами тощо.

Оформляють характеристику на загальних бланках або на стандартних аркушах паперу формату А4.

У роботі органів внутрішніх справ широко використовуються такі види характеристик 

– характеристика;

– службова характеристика;

– характеристика-відгук;

– характеристика-рекомендація;

– атестаційна характеристика.

Правильно складена характеристика об'єднує чотири частини, логічно пов'язаних між собою.

 Перша частина – анкетні дані, що йдуть за назвою документа, де зазначається звання, прізвище, ім'я по батькові (у родовому відмінку), рік народження, посада, національність, освіта, служба в органах, які прийнято писати у стовпчик від середини – праворуч.

Друга частина – дані про трудову діяльність (для курсантів – зазначають з якого часу навчаються, за якою спеціальністю, відомості про навчання), (для працівників – з якого часу працюють в органах, відомості про переміщення по службі, рівень професійної майстерності).

Третя частина – власне характеристика, де розглядається ставлення до роботи, підвищення професійного рівня, участь у громадському житті колективу, стосунки у трудовому колективі, з товаришами по службі, громадянами, заохочення (стягнення), відомості про урядові нагороди, участь у заходах тощо).

Четверта частина – висновки та призначення характеристики.

Якщо характеристика складається на особу, яка звільнилася з роботи, то текст викладається в минулому часі, а якщо в момент складання характеристики курсант (слухач) навчається чи працівник працює – то в теперішньому часі.

Як правило, характеристику підписують керівник установи чи керівник структурного підрозділу, на підпис якого ставиться гербова печатка.

Міфи про адвоката 

Источник: http://pravo-porada.com.ua/practice-65/57-inshi-dokumenty/364-sluzhbova-harakteristika-zrazok

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.